راهنمای تهیه پوستر
1399/11/16

پژوهشگر گرامی ;

جهت تهیه پوستر مقاله خود برای ارائه در اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر فایل زیر را دانلود نموده و طبق راهنما پوستر خود را تنظیم نمائید .


راهنمای تهیه پوستر