اطلاعیه کارگاه های تخصصی همایش
1399/11/23

پژ وهشگر گرامی؛
 
احتراما به اطلاع می رساند کارگاه های  
کشت و تولید دیم گیاهان دارویی مستقیم با بذر 
و 
کشت و تولید دیم گیاهان دارویی نیازمند نشاء کاری
روز شنبه مورخ 99/11/25 از ساعت 16 الی 18:30 و  بعد از اختتامیه همایش برگزار خواهد شد.

ارائه دهنده : آقای دکتر محمدحسین لباسچی

دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان

شرکت و صدور گواهی منوط به انجام مراحل ثبت نام می باشد.

هزینه شرکت در کارگاه : 30 هزار تومان
( قابل پرداخت از طریق پنل کاربری )

 

****توجه**** : پژوهشگرانی که دارای مقاله می باشند هزینه ثبت نام را بایستی به صورت ثبت کارگاه آموزشی پرداخت نماید( شکل زیر)

2021-02-11_212602

 

و پژوهشگرانی که بدون مقاله می باشد و تمایل به شرکت در کارگاه دارند بایستی هزینه کارگاه را به صورت ثبت نام پرداخت نمایند( شکل زیر)

2021-02-11_213205


پوستر کارگاه-min

 

لینک شرکت در کارگاه کشت و تولید دیم گیاهان دارویی مستقیم با بذر

https://www.skyroom.online/ch/afagh-86/workshop1

لینک شرکت در کارگاه کشت و تولید دیم گیاهان دارویی نیازمند نشاء کاری

https://www.skyroom.online/ch/afagh-86/workshop2